top of page

Hirurčka procedura tokom koje se vrši aspiracija (isisavanje) masnog tkiva sa određenih regija. Najčešće su to: donji deo stomaka, bokovi, unutrašnja strana natkolenice i unutrašnja strana nadlaktica i podbradak. Neposredno pre aspiracije vrši se infiltracija bikarbonatnim rastvorom sa adrenalinom i lidokainom u cilju manjeg krvarenja i lakše razgradnje masti. Aspiracija se vrši uvlačenjem kanila kroz male rezove na koži. Kanile su različitih promera kako bi se svi slojevi potkožnog masnog tkiva adekvatno aspirirali. Izvučena mast se može pripremiti za ponovno ubrizgavanje u određene delove kako bi se postigla željena kontura tretirane regije i tada govorimo o liposkulpturiranju.

 

Procedura traje od sat do tri sata u zavisnosti koje se regije tretiraju a ukupna količina aspirirane masti ne bi trebala da bude veća od 5 litara.

 

Nakon operacije pacijentu se aplikuje steznik za tretiranu regiju. Postoperativni tok nije praćen bolovima i pacijent se vraća uobičajenim aktivnostima nakon 5-6 dana

 

Prolazne komplikacije se ogledaju u vidu pojave hematoma i eventualnih parestezija tokom prve sedmice nakon operacije

bottom of page