top of page

Abdominoplastika - predstavlja uklanjanje viška kože i masnog tkiva sa prednjeg trbušnog zida. Operativni rez se pruža horizintalno iznad stidne regije i praktično je sakriven u liniji gaćica. Cilj operacije je najčešće uklanjanje celokupnog viška kože i masnog tkiva od nivoa pupka do nivoa reza. Tokom intervencije koja traje 3-4 sata može se uraditi ojačavanje trbućih mišića ili korekcija eventualne kile prednjeg trbušnog zida. Obavezno je postavljanje aspiracionih drenova koji se uklanjaju 3-4 dana nakon operacije. Izuzetno je važno postoperativno nošenje steznika kako bi se prevenirala pojava seroma i eventualnih slabosti trbušnog zida.

 

Konci se uklanjaju 14 dana nakon operacije, a postoperativni tok je praćen blagim „zatezanjem“ u predelu operativnog reza bez jakih bolova

bottom of page